Sky

Studiju darbu komanda būs Jūsu labākais palīgs maģistra darba, diplomdarba, bakalaura darba, kursa darba izstrādē . Tēmas izvēle, plāna sastādīšana, darba izstrāde, aizstāvības runa ar prezentāciju un konsultācijas nodrošina maksimālu palīdzību un Jūsu laika ekonomiju.

No Frame

Studiju darbi veic šādus pakalpojumus:

>Darba tēmas noformulēšana un konsultācijas;

>Darba plāna izstrāde;

>Maģistra darba, diplomdarba, bakalaura darba un kursa darba izstrāde;

>Prezentācija;

>Runa;

>Konsultācijas.

Lai nodrošinātu vajadzīgo darba kvalitāti tiek veikta (pēc nepieciešamības vienojoties):

>Specifisku materiālu vākšana (bibliotēkās, ārzemju zinātnisko rakstu datubāzēs, online-bibliotēkās, laikrakstu arhīvos u.c.));

>Tulkošana (angļu un krievu valoda);

>Ekspertu,konsultantu piesaiste;

>Anketēšana;

>Datu statistiskā apstrāde un matemātiskā modelēšana SPSS vai Excel;

>u.c.

Pēc Jūsu izvēles piedāvājam izstrādāt arī atsevišķas darba daļas.

Puzzle 1
PAR MUMS
PAKALPOJUMI
TĒMAS
LIETDERĪBA
KONTAKTI

Studiju darbi

Pakalpojumi

This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start